Novinky

BetonKontakt

20.10.2017

Spoločnosť Den Braven SK s.r.o. rozširuje ponuku v skupine penetračných náterov. 

Náter neobsahujúci rozpúšťadlá. Vytvára separačný kotviaci náter nasledujúcich vrstiev. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie pre spevnenie kritických podkladov, odolný voči alkáliám, difúzny a poveternostne stály. Používa sa na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadovej omietky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.

 
Vlastnosti
  • Bez obsahu rozpúšťadiel a ťažkých kovov;
  • Veľmi nízka sedimentácia kremičitého piesku;
  • Vodoodpudivý, difúzny, odolný voči alkalickým látkam ;
  • Spevňujúci – spevňuje porušené a nesúdržné povrchy;
  • Spojovací – zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov;
Použitie
  • Spevňujúci náter na staré a nové betónové podklady ako napr. leštený betón, železobetón, prefabrikáty a pod;
  • Pre prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadrovej omietky, stierky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.;
Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atd. sú uvedené v technickom liste.