REPROFIX a REPROFIX FAST

Novinkou v sortimente zalievacích epoxidových živíc sú výrobky REPROFIX a REPROFIX FAST, ktoré slúžia na opravu prasklín a menších defektov v minerálnych podkladoch.

REPROFIX FAST

Sortiment zalievacích epoxidových živíc. To sú výrobky REPROFIX a REPROFIX FAST, ktoré slúžia na opravu prasklín a menších defektov v minerálnych podkladoch.

Výhody
• Úplné vytvrdnutie po 12 hod.
• Vysoká pevnosť
• Zalievací epoxid
• Chemická odolnosť

Použitie
• Rýchle zošívanie betónov
• Odlievanie modelov a foriem
• Interiér a exteriér

Detailné informácie sú uvedené na stránke produktu.

 

REPROFIX

Sortiment zalievacích epoxidových živíc. To sú výrobky REPROFIX a REPROFIX FAST, ktoré slúžia na opravu prasklín a menších defektov v minerálnych podkladoch.

Výhody
• Úplné vytvrdnutie po 24 hod.
• Vysoká pevnosť
• Zalievací epoxid
• Chemická odolnosť

Použitie
• Rýchle zošívanie betónov
• Odlievanie modelov a foriem
• Interiér a exteriér

Detailné informácie sú uvedené na stránke produktu.

 

Leták PDF