Thermo Kleber Den Braven. Ušetrite na zateplení domu. Ako na to? Váš dom, vaše pravidlá.
Zateplite efektívne a ušetrite.
Zistiť viac Kúpeľňa o tri dni skôr? Zistiť viac Nový Mamut Glue Flexi S2
Na extrémne formáty obkladov a dlažieb
Zistiť viac Objavte krásu epoxidových podláh EPOXIN

Domov

O spoločnosti Den Braven

Sme slovenská spoločnosť s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. Vyrábame a predávame značkovú stavebnú chémiu cenenú predovšetkým vďaka svojej spoľahlivosti. V našom testovacom stredisku vyvíjame a následne preverujeme kvalitu našich značkových výrobkov. Pomocou modernej technológie môžeme vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám v množstve, pričom ostáva zachovaná vysoká kvalita a krátke dodacie termíny. V našej spoločnosti vzniká široká škála výrobkov. Združujeme ich do ucelených systémov s prepracovanou vzájomnou väzbou, aby sme znížili náklady na prácu a aplikačný čas. Prioritou je pre nás maximálne zvýšenie efektivity skladovania, čím minimalizujeme náklady, a to prispieva k ďalšiemu rozvoju spoločnosti. Od vývoja cez výrobu až po logistiku si dávame záležať na prvotriednom servise.

Automatizovaná výroba

Den Braven ponúka širokú škálu výrobkov v oblasti stavebnej chémie, ktoré dokazujú, že na kvalite záleží. Rovnako je však dôležitá aj značka, ktorá je s výrobkom spojená.

Už viac ako 20 rokov sme na vrchole a patríme k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien, technických aerosólov najlepšej kvality a dodávateľom systémových riešení stavebnej chémie.

Zákazníkom ponúkame prístup nielen k širokej škále skladom dostupných produktov, ale tiež k pokrokovým materiálom, najmodernejším technologickým mechanizmom, rozsiahlemu poradenstvu a prepracovanej logistike.

Už viac ako 20 rokov sme na vrchole a patríme k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien, technických aerosólov najlepšej kvality a dodávateľom systémových riešení stavebnej chémie. Zákazníkom ponúkame prístup nielen k širokej škále skladom dostupných produktov, ale tiež k pokrokovým materiálom, najmodernejším technologickým mechanizmom, rozsiahlemu poradenstvu a prepracovanej logistike.

Testovacie a vývojové centrum

Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjame a kontrolujeme spoľahlivosť našich značkových výrobkov. Starostlivo preverujeme novovyvinuté produkty Den Braven, upravené verzie existujúcich výrobkov a taktiež vykonávame porovnávacie testy. Špičková kvalita je pre nás samozrejmosťou. Neustále zdokonaľujeme vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.

Dôsledne dodržiavame všetky technické, ekologické a hygienické normy platné v Európskej únii. Naším cieľom je nielen vyrábať a predávať jednotlivé produkty, ale združujeme ich aj do logických celkov, ktoré tvoria ucelený systém, prepracovávame ich vzájomné väzby a navrhujeme tzv. „rozumné” riešenia. Tie znižujú náklady na prácu, aplikačný čas a manipuláciu.

Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjame a kontrolujeme spoľahlivosť našich značkových výrobkov. Starostlivo preverujeme novovyvinuté produkty Den Braven, upravené verzie existujúcich výrobkov a taktiež vykonávame porovnávacie testy. Špičková kvalita je pre nás samozrejmosťou. Neustále zdokonaľujeme vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.

Logistika a skladovanie

Sme presvedčení o tom, že logistika musí úspešne prepájať ekonomické aj ekologické aspekty podnikania. Tento cieľ dosahujeme spájaním tokov tovarov, vytváraním viacúčelových sietí a optimálnym využívaním kapacít logistických zariadení.

Najvyšší dôraz kladieme na rýchlosť spracovania objednávky, kontrolu tovaru a expedíciu. Objem tovaru, ktorý Den Braven každoročne vyrobí a predá, neustále rastie. Spoločnosť rozširuje aj sortiment výrobkov a so stúpajúcim obratom a podielom na trhu skvalitňuje aj servis pre našich koncových zákazníkov.

Základom je vlastné moderné veľkoobjemové logistické centrum so skladovou kapacitou viac ako 20 000 paletových miest a modernou manipulačnou technikou.

Sme presvedčení o tom, že logistika musí úspešne prepájať ekonomické aj ekologické aspekty podnikania. Tento cieľ dosahujeme spájaním tokov tovarov, vytváraním viacúčelových sietí a optimálnym využívaním kapacít logistických zariadení. Najvyšší dôraz kladieme na rýchlosť spracovania objednávky, kontrolu tovaru a expedíciu.