Nová kúpeľňa či terasa? Poradíme vám správny postup hydroizolácie

V modernom stavebníctve sa s pojmom hydroizolácia stretávame pravidelne. Bez hydroizolácie sa už dnes nezaobíde takmer žiadna stavba. Hydroizolačné riešenia sa musia vysporiadať s atmosférickými vplyvmi ako sú dážď a sneh, iné musia čeliť hydrogeologickým vplyvom, a teda podzemnej a kapilárnej vode. V neposlednom rade sa stretávame s riešeniami zameranými na technologickú vodu v kúpeľniach, práčovniach, vývarovniach a pod. V nasledujúcich odstavcoch si priblížime nenáročné a najčastejšie využívané riešenia, ktoré hravo zvládneme aj svojpomocne na balkónoch, terasách a kúpeľniach.

Deväťdesiate roky minulého storočia predstavovali míľnik, kedy sa vo väčšej miere začali uplatňovať hydroizolácie aj mimo nádrží, plochých striech a základov. Dovtedy sa za dostatočnú ochranu pred vodou na balkónoch, terasách či v kúpeľniach často považovala samotná dlažba či obklad, a to aj v sprchovacích kútoch. Z dlhodobého hľadiska je to nedostačujúce, dôkazom čoho sú aj mnohé železobetónové balkónové platne starších budov v dezolátnom stave. Nech to znie akokoľvek nadnesene, v ohrození nie je len samotná stavba, ale aj ľudské zdravie. Pri balkónoch a terasách je najčastejšou príčinou poškodenia dlažby práve prenikanie vody do podkladu, ktorá sa môže následne dostať aj do celej železobetónovej konštrukcie. Voda spolu s pôsobením zmrazovacích cyklov časom zapríčiní separáciu nášľapnej vrstvy, vznik prasklín, oslabenie betónu, a nakoniec aj koróziu oceľovej výstuže. To vedie k úplnému rozpadu balkónovej konštrukcie, kedy sa z príjemného miesta na rannú kávu stáva skutočne nebezpečný priestor.

Na okamih ešte nazrime do kúpeľní – tu už to bude o niečo menej dramatické, aj keď rozhnevaný sused, ktorého sme práve vytopili pokazenou pračkou dokáže zahrať nemalé divadlo. Nečudujme sa mu, veď len prednedávnom zaplatil niekoľko tisíc za podsvietené stropné podhľady, ktoré sú teraz vďaka našej absentujúcej hydroizolácii zničené. Ak si hovoríte, že máte dobrú poistku alebo nemáte suseda, nestačí to. Steny a podlahy kúpeľne, ktoré sú dlhodobo nasiaknuté vodou, časom podľahnú degradácii. Zvýšená vzdušná vlhkosť podporí tvorbu plesní, čo bude mať negatívny dopad na naše zdravie. To všetko boli príklady z praxe, snáď dostatočne trefné na to, aby ozrejmili dôležitosť použitia hydroizolácie aj na miestach ako sú kúpeľne, balkóny či terasy.

Systémové riešenia

Stavebný trh ponúka veľké množstvo výrobkov od rôznych výrobcov. V bežnej praxi sa tieto výrobky často kombinujú, čo rozhodne nie je správne. Netvrdíme, že kombinácie s konkurenčnými výrobkami nemôžu fungovať, no vzájomnú kompatibilitu vieme garantovať iba vtedy, ak použijete naše osvedčené a ucelené systémové riešenia.

Slide Opravná hmota na betón
VÝPLŇ alebo FINAL
PENETRAČNÝ NÁTER S-T70
ALEBO HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
Tekutá lepenka Na opravu defektov
v betónovom podklade
Vhodné na penetráciu
betónového podkladu
Prvá vrstva hydroizolácie TESNIACI PÁS PROFI Lepíme do všetkých
spojov
FLEECEBAND
(BUTYLOVÝ PÁS S TEXTÍLIOU)
Lepíme do všetkých spojov
aj cez okapnicu
Tekutá lepenka Druhá vrstva
hydroizolácie
SUPER FLEX C2TES1
alebo ULTRA FLEX C2TE S2
Flexibilné Lepidlo na obklady
a dlažbu
ŠKÁROVACIA HMOTA Flexibilná škárovacia hmota
na obklady a dlažbu
PU 50 FC
polyuretanový tmel
Vhodný na lepenie/tmelenie
balkónových profilov
Balkónový profil Zabezpečí odvod prebytočnej
vody z terasy alebo balkónu

POKLÁDKA DLAŽBY NA BALKÓN ALEBO TERASU

S  POUŽITÍM PRODUKTOV: TEKUTÁ LEPENKA, SUPER FLEX C2TE S1 ALEBO ULTRA FLEX S2

VIAC INFORMÁCIÍ

POKLÁDKA DLAŽBY NA BALKÓN ALEBO TERASU

S POUŽITÍM PRODUKTOV: PRIMER ALFA, DUO FLEX

VIAC INFORMÁCIÍ

Slide PRIMER ALFA Elastické lepidlo
a hydroizolácia
Elastické lepidlo
a hydroizolácia
Jednozložková
uzatváracia penetrácia
vysoko kvalitné lepidlo
použité ako hydroizolácia
vysoko kvalitné lepidlo použité
v druhej vrstve na lepenie dlažby

Slide Elastické lepidlo
a hydroizolácia
Vysoko kvalitné lepidlo použité
ako hydroizolácia
PREMIUM S200 alebo
RAPID S400
Samonivelačná hmota na
kompenzáciu výškových rozdielov
Elastiké lepidlo
a hydroizolácia
Vysoko kvalitné lepidlo použité v
druhej vrstve na lepenie dlažby
Elastické lepidlo
a hydroizolácia
Vysoko kvalitné lepidlo použité
ako hydroizolácia
Elastické lepidlo
a hydroizolácia
Vysoko kvalitné lepidlo použité v
druhej vrstve na lepenie obkladov
PRIMER ALFA Jednozložková
uzatváracia penetrácia

POKLÁDKA DLAŽBY A OBKLADOV V KÚPELNI

S POUŽITÍM PRODUKTOV: PRIMER ALFA, SAMONIVELAČNÁ HMOTA a DUO FLEX

VIAC INFORMÁCIÍ

Začnite Penetračným náterom S-T70

Pri pokládke dlažby je prvým krokom penetrácia, ktorá nám pripraví podklad. Jednozložkový Penetračný náter S-T70 vytvorí transparentný a nerozpustný film, zvýši odolnosť, zjednotí nasiakavosť podkladu a zabezpečí vyššiu prídržnosť ďalších vrstiev. Je vhodný na betónové podklady, ale aj na iné stavebné materiály ako sú keramické tehly, pórobetónové tvárnice, omietky a ďalšie. Pri starších a zvetraných povrchoch môžeme použiť Hĺbkovú penetráciu NANO a pod samonivelačnú hmotu použiť Primer ALFA. Penetračný náter by sa mal naniesť v dvoch vrstvách na čistý, suchý a súdržný podklad, ktorý vopred zbavíme prachu. Na aplikáciu odporúčame použiť štetec alebo valček. Druhú vrstvu aplikujeme po dôkladnom vyzretí predchádzajúcej vrstvy (po 2 až 3 hodinách).

Pokračujte s Tekutou lepenkou 2K hydroizolácia

Ak už máme pripravený podklad, môžeme prejsť k aplikácii hydroizolácie. V tomto prípade ide o dvojzložkový náter na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Tekutá Lepenka vytvorí vodotesnú membránu a súčasne slúži aj ako ochrana pred radónom. Dokonalú hydroizoláciu zabezpečí jej vysoká priľnavosť na betónové potery, pórobetónové tvárnice, sadrokartónové ale aj OSB dosky.

Náter sa aplikuje valčekom aspoň v dvoch vrstvách krížovou metódou (kolmo na seba) až po vyzretí predchádzajúcej vrstvy (po 12 až 24 hodinách). Do rohov sa vložia Tesniace pásy S-T alebo Samolepiaci pás Fleeceband.

Ideálne riešenie pod kamenný koberec

Práve Tekutá Lepenka je najlepším riešením prípravy betónových povrchov pred aplikáciou Kamenného Koberca Perfect Stone v exteriéri. Otvorená štruktúra koberca prepustí vodu k podkladu a práve Tekutá lepenka zabráni jej ďalšiemu vsakovaniu a bezpečne odvedie vodu k odtokovým otvorom líšt. Týmto predĺžime životnosť celého systému a zamedzíme prípadnému zatekaniu do konštrukcie stavby.

Čo je radón?

Radón patrí do skupiny vzácnych plynov. Ide o rádioaktívny plyn bez farby a zápachu nepretržite uvoľňovaný zo zemného podložia. V zanedbateľných množstvách je prítomný takmer všade, no jeho nebezpečné a vyššie koncentrácie sú špecifické iba v určitých lokalitách zaznamenaných v mapách prírodnej rádioaktivity. V týchto lokalitách je z dlhodobého hľadiska nutné budovu chrániť pred radónom. Stupeň ohrozenia a navrhované riešenie závisí od nameraných hodnôt priamo na mieste.

Kedy použiť Jednozložkovú hydroizoláciu Kúpeľňa?

Ak hľadáme jednoduché riešenie do interiéru pripravené k priamemu použitiu bez nutnosti miešania dvoch zložiek, môžeme použiť práve Jednozložkovú hydroizoláciu Kúpeľňa. Spôsob aplikácie je rovnaký, ako sme si popísali vyššie a jej vlastnosti sú pre interiér dostatočne vhodné.

Čomu sa vyvarovať?

Aj keď je to pre mnohých pokušenie, jednoznačne neodporúčame používať spomínané hydroizolácie ako finálne nátery. Svoje miesto majú v skladbe podlahy ako membrána zabudovaná pod dlažbou či obkladom. Vystavenie UV žiareniu a priame poveternostné či mechanické zaťaženie spôsobujú rýchly nástup degradácie a stratu pôvodných vlastností, preto je nutné čo najrýchlejšie prevrstvenie. „Nie, do jari to nepočká“ býva našou odpoveďou na tento častý dotaz.

Alternatívne produkty

Duo Flex L8600

Pri kritických podkladoch, ako sú OSB dosky, plech, glazované dlažby, sklobetón, umakart a pod. je najspoľahlivejším riešením práve Duo Flex. Jeho vysoká elasticita vám zabezpečí, že izolácia vydrží aj v náročnejších podkladoch, ako je bežné. Nahrádza bežné cementové lepidlá, čím získavate hydroizoláciu aj elastické lepidlo na obklady a dlažby v jednom.

Jednozložková hydroizolácia Exteriér

Alternatíva k Tekutej  lepenke. Jej výhodou je jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia bez nutnosti predchádzajúceho miešania dvoch zložiek.