Dokumentácia rady HB LINE

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA HB LINE
Asfaltový penetračný lak BR-ALP HB line Zobraziť
GEOTEXTILIA HB-20 100G HB line Zobraziť
GEOTEXTILIA HB-200 200G HB line Zobraziť
Gumoasfaltová hydroizol. DISPER DN HB line Zobraziť
Kontaktná membrána 115G HB line Zobraziť
Kontaktná membrána 135G HB line Zobraziť
Montážna pena HB line Zobraziť
Paropriepustná fólia D 110G HB line Zobraziť

 

Parotesná fólia N 110G HB line Zobraziť
Pištoľová pena HB line Zobraziť
Reflexná fólia ALPET 105G HB line Zobraziť
Reflexná fólia ALPET 130G HB line Zobraziť
Samonivelačná hmota na podlahy NIVELAX HB line Zobraziť
Tekutá lepenka 2K hydroizolácia HB line Zobraziť
Zakrývacia stavebná fólia polorukáv LDPE HB line Zobraziť