Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

ENVI-PAK

 

 

 

 

 

Certifikát ENVI-PAK – odpady z obalov
Certifikát NATUR-PACK – odpady z elektrozariadení a odpady z neobalových výrobkov

 

Certifikáty vo formáte PDF k stiahnutiu:

● ENVI PAK
● certifikat-vyrobca-elektrozariadeni-natur-pack-a-s
● certirfikat-vyrobca-neobalovych-vyrobkov-natur-pack-a-s
● recyklacny-fond-registovany-ako-vyrobca-dovozca


Za obaly nami dodávané je uhradený poplatok za recykláciu v spoločnosti ENVI-PAK, a.s..
Za neobalové výrobky a elektrozariadenia nami dodávané je uhradený poplatok za recykláciu v spoločnosti NATUR-PACK, a.s..
Spoločnosť Den Braven SK s.r.o. ako jedna z prvých obchodných spoločností pôsobiacich na Slovensku vstúpila do systému spätného odberu odpadov pod záštitou spoločnosti ENVI-PAK s.r.o. a je oprávnená používať symbol Zeleného bodu na svojich výrobkoch alebo propagačných materiáloch.