Kalkulátor spotreby

Zadajte hodnoty
TVAR ŠKÁRY :
ŠÍRKA :
 mm
HĹBKA :
 mm
DĹŽKA:
 m
BUDETE POTREBOVAŤ
KARTUŠE :
ks
SALÁMY :
ks
Zadajte hodnoty
KOTVENÝ PRVOK :
PODKLAD :
POTREBUJEM SITKO :
PRIEMER KOTVENÉHO PRVKU :
mm
PRIEMER OTVORU :
mm
HĹBKA OTVORU :
mm
POČET OTVOROV :
VYBERTE CHEMICKÚ KOTVU :
VÝSLEDNÁ SPOTREBA KARTUŠÍ
KARTUŠE :
ks
Zadajte hodnoty
PRIESTOR :
KAMIENOK :
PLOCHA :
m2
HRÚBKA :
mm
POČET VRIEC (25 kg):
ks
SPOJIVO STANDARD
K1000 (1,4 kg):
ks
K1001 (4,1 kg):
ks
K1002 (6,8 kg):
ks
SPOJIVO UV
KUV1000 (1,36 kg):
ks
PLNIČ :
KK2003 (3 kg):
ks
KK2010 (10 kg):
ks
Zadajte hodnoty
PRIESTOR :
KAMIENOK :
PLOCHA :
m2
HRÚBKA (APLIKÁCIE NA STENU):
mm
KAMENIVO
POČET VRIEC (25 kg):
ks
SPOJIVO WALL
KWALL1000 (VEDRO 2,6 kg):
ks
PLNIČ :
KK2003 (VEDRO 3 kg):
ks
KK2010 (VEDRO 10 kg):
ks
Zadajte hodnoty
PLOCHA :
m2
HRÚBKA :
mm
SPOTREBA
POTREBNÉ MNOŽSTVO :
kg
POČET VRIEC (25 kg):
Ks
Zadajte hodnoty
PLOCHA :
m2
VEĽKOSŤ ZUBU :
mm
SPOTREBA
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA :
kg
LEPIDLO :
kg
POČET VEDIER (5 kg) :
ks
Zadajte hodnoty
PRIESTOR :
PLOCHA :
m2
HRÚBKA :
mm

KAMENIVO
POČET VEDIER (15,91 kg):
ks
SPOJIVO
TD1000 (2,34 kg):
ks
PLNIČ :
KK2003 (3 kg):
ks
KK2010 (10 kg):
ks