Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Prevádzkové kvapaliny