Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Impregnácia / prísady