Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Polyuretánové lepidlá