Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Lepiace a murovacie peny