Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Na stiahnutie

 

Certifikát ENVI-PAK – odpady z obalov
Certifikát NATUR-PACK – odpady z elektrozariadení a odpady z neobalových výrobkov
Certifikáty vo formáte PDF k stiahnutiu