Náš príbeh

Na začiatku každého projektu alebo založení firmy stojí túžba. Túžba preraziť a uspieť vo „veľkom svete.“ Keď sa k tomu pridá húževnatosť pri realizácii snov a tím zapálených ľudí, máte šancu na úspech. Ponorte sa s nami do prvých firemných zmienok Den Braven a prejdite sa až do dnešného dňa.

– Toto je náš príbeh –

Cool Timeline

04/1974

Začiatky prvých aktivít Den Braven Sealants v Holandsku zakladateľom pánom Kees den Braven.

02/1997

Založenie spoločnosti Den Braven Czech and Slovak ako dcérskej spoločnosti Den Braven Sealants z Holandska.

02/1998

Založenie spoločnosti Den Braven SK s.r.o. ako dcérskej spoločnosti Den Braven Czech and Slovak.

06/1999

Den Braven kupuje výrobu Chemických závodov Sokolov zaoberajúcu sa produkciou a vývojom disperzných elastických fasádnych tmelov pod označením DISTYK S-T1 / S-T5. Zároveň sa stáva vlastníkom ochrannej známky DISTYK.

09/2008

Prenájom sokolovského areálu výrobnej spoločnosti zabezpečuje pre Den Braven existujúce produktové portfólio tmelov, náterov, penetrácií a disperzných prímesí.

06/2009

Den Braven sa stáva nezávislým od pôvodného vlastníka Den Braven Sealants.

06/2011

Myšlienka na vybudovanie vlastného výrobného závodu.

09/2011

Hľadanie vhodnej lokality na umiestnenie výrobného závodu.

01/2012

Kúpa vybraného areálu v Přerově (Česká republika) na Kojetínskej ulici.

03/2013

Začiatok rekonštrukcie existujúceho objektu.

07/2013

Montáž technologických zariadení.

10/2013

Začiatok výroby cementových lepidiel, samonivelačných hmôt, mált a fasádnych stierok balených vo vreciach.

07/2015

Rozšírenie kapacitných možností, tzv. druhá etapa. Montáž skladovacej haly.

09/2015

Rozšírenie o ďalšie technologické linky a zariadenia.

11/2015

Dokončenie druhej etapy rozvoja. Nová plne automatizovaná linka na sypké zmesi. Automatizovaná linka na tekuté penetrácie a prímesi.

12/2015

Oficiálne slávnostné otvorenie za účasti našich významných obchodných partnerov.

08/2017

Rozšírenie administratívnych priestorov, zasadacia miestnosť a laboratóriá.

12/2017

Štart ďalšej etapy rozšírenia o nové skladovacie priestory a plne robotizované technologické linky na výrobu a plnenie tmelov a lepidiel.

12/2018

Spustenie automatických plniacich liniek na kartuše a vedrá tmelov, lepidiel a hydroizolácií.

09/2019

Aktuálny pohľad na výrobný areál v Přerově.

12/2020

Ďalšie rozšírenie výrobného závodu v Přerove o novú halu na výrobu epoxidových penetrácií, náterov a stierok, ktoré predávame pod značkou EPOXIN.