Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

O spoločnosti


Den Braven je podnik, v ktorom vzniká široká škála výrobkov, ktoré dokazujú, že záleží nielen na kvalite, ale tiež na značke, ktorá je s nimi spojená. Den Braven je rýdzo česká spoločnosť bez účasti zahraničného kapitálu, ktorá vyrába a predáva značkové výrobky, ktoré sú uznávané predovšetkým pre svoju spoľahlivosť.

Už 20 rokov sme stálicou a patríme k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien, technických aerosólov najvyššej kvality a dodávateľom rozumných systémových riešení stavebnej chémie. Zákazníkom ponúkame prístup nielen k širokej škále skladom dostupných produktov, ale taktiež k progresívnym materiálom, najmodernejším technologickým mechanizmom, rozsiahlemu poradenstvu a prepracovanej logistike.

Postavili sme tento závod, aby sme pokračovali, šli dopredu a nezostali stáť. Zúčastňujeme sa vývoja noviniek a pokračujúcej optimalizácie toho už existujúceho. V našom novom závode budeme naďalej skúmať, vyvíjať a získavať nové poznatky, ktoré môžeme použiť pri optimalizácií a inovácií nášho výrobkového portfólia. Našou výhodou je kompletná dokumentácia všetkých procesov za účelom presného spätného sledovania celkovej výroby.

Otvorením nového závodu v Přerově sme rapídne zvýšili vlastnú výrobnú kapacitu sypkých zmesí a tekutých koncentrátov. Moderná technológia nám tu umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality a krátkych dodacích termínov. Našim cieľom je, aby výrazy ako ,trvale udržateľný rozvoj‘ alebo ,ekologická bilancia‘ neboli len prázdnymi pojmami, ale aby sa začali presadzovať do praxe. Pri výrobe uprednostňujeme také technologické a ekologické aspekty, ktoré vykazujú minimálne nároky na množstvo spotrebovanej energie. Máme radosť a ceníme si, že špičkové riešenia pochádzajú práve z nášho výrobného závodu v Českej republike.

TESTOVANIE, VÝVOJ, LABORATÓRIUM

Vo vlastnom testovacom stredisku pre Vás vyvíjame a preverujeme spoľahlivosť našich značkových výrobkov. Starostlivo preverujeme novovyvinuté produkty Den Braven i upravené verzie existujúcich výrobkov a taktiež vykonávame porovnávacie testy. Špičková kvalita je pre nás samozrejmosťou. Neustále zdokonaľujeme vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu. Dôsledne dodržiavame všetky technické, ekologické a hygienické normy platné pre Európsku úniu. Nechceme vyrábať a predávať len jednotlivé produkty. Združujeme ich do logických celkov, ktoré tvoria ucelený systém, prepracovávame ich vzájomné väzby a navrhujeme tzv. „rozumné riešenia“, ktoré znižujú náklady na prácu, aplikačný čas alebo manipuláciu.

LOGISTIKA A TECHNICKÉ ZÁZEMIE

Sme presvedčení o tom, že logistika musí úspešne spájať ekonomické a ekologické aspekty podnikania. Za možné cesty k dosiahnutiu tohoto cieľa považujeme napríklad spájanie tokov tovaru, vytváranie viacúčelových sietí a optimálne využívanie kapacít logistických zariadení. Na prvom mieste je rýchlosť spracovanej objednávky, kontrola tovaru a samozrejme expedícia. Stále budeme s predstihom raziť digitalizáciu vo výrobe a logistike. Elektronicky programovaná koordinácia pohybu tovaru poskytuje optimálny prehľad nielen o jeho množstve, ale tiež o detailoch typu šarže či expiračných dátumoch. Ponúkať zákazníkom krátke dodacie lehoty je pre nás každodenná radosť.

SKLADOVACIE PRIESTORY

Prioritou je pre nás maximálne zvýšenie efektivity skladovania a tým minimalizácia nákladov, čo prispieva k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti. Objem tovaru, ktoré Den Braven každoročne vyrobí a predá neustále rastie. Spoločnosť taktiež stále rozširuje i množstvo sortimentu a so stúpajúcim obratom a podielom na trhu skvalitňuje i servis pre našich koncových zákazníkov. Základom je vlastné moderné veľkoobjemové logistické centrum so skladovou kapacitou viac ako 20.000 paletových miest a modernou manipulačnou technikou. Naviac disponujeme ďalšími 14 pobočkami optimálne rozmiestnenými po jednotlivých krajoch ČR a SK.