Geotextília EXTRA 300

Geotextília EXTRA 300

Geotextília EXTRA 300

Geotextília je vyrobená z 60 % PET a 40 % vopred nešpecifikovanej zmesi PP a PET. Základná pevnosť bolo pri geotextílii Extra docielená vpichovaním vlákien.

Charakteristika

  • Filtračná

Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou;
Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate;
Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou; 

  • Separačná

Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;
Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podloží;
Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrvy;
Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev;

  • Ochranná

Mechanicky odolná proti prerazeniu;
Ochrana iných izolácií proti poškodeniu;

Použitie

Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie, Filtrácie a Ochrany.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

 

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,

Balenie

obj. číslo gramáž (g/m²) šírka (m) x dĺžka (m) počet ks v balení farba EAN
G0430 300 2 x 50 volne šedopestrá 8595100145390