Geotextília STANDARD 300

Geotextília STANDARD 300

Geotextília STANDARD 300

Geotextília je vyrobená zo 100 % PES. Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie a Filtrácie.

Charakteristika

Separačná (oddeľovanie)

  • Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;
  • Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia;
  • Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrviny;
  • Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev;

Filtračná

  • Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou;
  • Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate;
  • Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou; 

Použitie

Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie a Filtrácie.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

 

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,

Balenie

Obj. číslo Šírka (m) x dĺžka (m) Gramáž (g/m²) Farba Počet ks v balení EAN
G1300 2 x 50 300 biela voľne 8595100141071