Geotextília STANDARD 400

Geotextília STANDARD 400

Geotextília STANDARD 400

Geotextília je vyrobená zo 100 % PES. Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie a Filtrácie.

Charakteristika

Separačná 

  • Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev
  • Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia
  • Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrviny
  • Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev

Filtračná

  • Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou
  • Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate
  • Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou

 

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

 

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,

Balenie

Obj. číslo Šírka (m) x dĺžka (m) Gramáž (g/m²) Farba Počet ks v balení EAN
G1400 2 x 50 400 biela voľne 8595100144218