Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Geotextília EXTRA 300

Geotextília EXTRA 300

Geotextília je vyrobená z 60 % PET a 40 % vopred nešpecifikovanej zmesi PP a PET. Základná pevnosť bolo pri geotextílii Extra docielená vpichovaním vlákien.

 

Charakteristika

  • Filtračná

Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou;
Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate;
Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou;

 

  • Separačná

Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;
Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podloží;
Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrvy;
Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev;

 

  • Ochranná

Mechanicky odolná proti prerazeniu;
Ochrana iných izolácií proti poškodeniu;

 

Použitie

Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie, Filtrácie a Ochrany.

 

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/denbraven.sk/www.denbraven.sk/wp-content/themes/neighborhood/woocommerce/single-product/meta.php on line 51

Balenie

obj. číslo gramáž (g/m²) šířka (m) x délka (m) počet kusů v balení MOC
bez DPH
EAN
300

Technické údaje a dokumentácia