Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Geotextília EXTRA 400

Geotextília EXTRA 400

Geotextília je vyrobená z 60 % PET a 40 % vopred nešpecifikovanej zmesi PP a PET. Základná pevnosť bolo pri geotextílii Extra docielená vpichovaním vlákien.

 

Charakteristika

  • Filtračná

þ Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku

vody zeminou;

þ Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate;

þ Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení

vyvolávaným dopravou;

 

  • Separačná

þ Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;

þ Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podloží;

þ Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrvy;

þ Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev;

 

  • Ochranná

þ Mechanicky odolná proti prerazeniu;

þ Ochrana iných izolácií proti poškodeniu;

 

Použitie

Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie, Filtrácie a Ochrany.

 

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,

Balenie

obj. číslo gramáž (g/m²) šířka (m) x délka (m) počet kusů v balení MOC
bez DPH
EAN
400