Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Geotextília STANDARD 200

Geotextília STANDARD 200

Geotextília je vyrobená zo 100 % PES. Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie, Filtrácie a Vystužovania.

 

Charakteristika   

  • Separačná (oddeľovanie)

 Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;

 Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia;

 Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrviny;

 Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev;

  • Filtračná

 Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou;

 Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate;

 Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou;

  • Vystužujúca

 Zabraňuje zosuvu zvislých zeminových stien a strmých svahov;

 Zamedzuje tvorbe vyjazdených koľají pri práci s nekvalitnými zeminami;

 

Použitie

Používa sa v stavebníctve za účelom Separácie, Filtrácie a Vystužovania.

 

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/denbraven.sk/www.denbraven.sk/wp-content/themes/neighborhood/woocommerce/single-product/meta.php on line 51