Penový PE pás pod plávajúce podlahy

Penový PE pás pod plávajúce podlahy

Penový PE pás pod plávajúce podlahy

Na zmäkčenie chôdze po nášľapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytín, pričom je dosiahnutá hladina kročajového útlmu ΔLW=18 dB pri páse hrúbky 2 a 3 mm, 23 dB pri páse hrúbky 5 mm. Pomocou pásu je možné vyrovnať drobné nerovnosti podlahovej plochy. Pásy sa pokladajú priamo na podklad tesne vedľa seba. Zabráneniu vzájomného pohybu sa docieli prelepením páskou v mieste presahu. Pásy sú vyrobené z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou. Pri pokládke podláh nad nevykurovanými priestormi (pivnice, garáže, priechody) sa vďaka pásom zmiernia tepelné straty. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,038 W/mK.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

 

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category:

Balenie

Obj. číslo Šírka (m) x dĺžka (m) Hrúbka (mm) Počet ks v balení Farba EAN Poznámka
B9100PA 1 x 100 2 voľne biela 8595100119810 Na objednávku
B9101PA 1 x 25 2 voľne biela 8595100119827 Na objednávku
B9102PA 1 x 100 3 voľne biela 8595100119834 Na objednávku
B9103PA 1 x 25 3 voľne biela 8595100119841 Na objednávku
B9104PA 1,1 x 100 5 voľne biela 8595100123954 Na objednávku