Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Urýchlovač a plastifikátor stavebných hmôt

Urýchlovač a plastifikátor stavebných hmôt

Jednozložkový plastifikačný roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorých obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmrštovacích trhlín. Zásadným spôsobom zvyšuje pevnosť betónu a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom. Umožňuje výrobu betónov pevnostných tried C10/12 až C25/30 zo zmesi tekutej konzistencie pri nižšej spotrebe cementu.

Vlastnosti

  • Okamžite použiteľný
  • Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín z tekutých zmesí
  • Znižuje spotrebu vody, dodáva plasticitu (plastifikátor)
  • Umožňuje spracovateľnosť betónu za nízkych teplôt
  • Zlepšuje spracovateľnosť, urýchľuje tuhnutie
  • Zvyšuje počiatočnú pevnosť betónu už po 1dni
  • Skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt
  • Skracuje dobu, pre ktorú je možné oddebnenie monolitických betónových konštrukcií
  • Zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety
  • Zlepšuje čerpateľnosť čerstvého betónu a výrazne znižuje sklon k segregácii betonóvej zmesi

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/denbraven.sk/www.denbraven.sk/wp-content/themes/neighborhood/woocommerce/single-product/meta.php on line 51

Technické údaje a dokumentácia