Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Školenia

Informácie o témach

Protipožiarny systém

Školenie je zamerané na správnu aplikáciu pasívnej protipožiarnej ochrany pri nových stavbách ale aj pri rekonštrukciách starších budov.

Budú odprezentované teoretické informácie o správnom použití produktov Den Braven pri tesnení prechodov a tesnení škár, doplnené praktickými ukážkami aplikácie materiálov.

Po absolvovaní školenia získate Certifikát Den Braven.

Produkty

Kamenný koberec

Školenie je zamerané na správnu aplikáciu Kamenného / Mramorového koberca PerfectSTONE.

Budú odprezentované teoretické informácie o správnom postupe, najčastejšie chyby pri aplikácii, doplnené praktickými ukážkami aplikácie materiálov.

Po absolvovaní školenia získate Certifikát Den Braven.

Produkty

 

Samonivelačné hmoty

Školenie je zamerané na správnu aplikáciu samonivelačných hmôt.

Budú odprezentované informácie o správnej príprave podkladu, výbere penetrácie, vyrovnaní podkladu, vhodnej samonivelačnej hmote, s poukázaním na najčastejšie chyby pri aplikácii. Všetky informácie budú doplnené praktickými ukážkami aplikácie materiálov.

Po absolvovaní školenia získate Certifikát Den Braven.

Produkty:

Lepidlá na obklady a dlažby

Školenie je zamerané na správnu aplikáciu cementových a disperzných lepidiel pri lepení obkladov, dlažieb, či iných podlahových materiálov.

Budú odprezentované informácie o správnej príprave podkladu, výbere vhodného lepidla,  najčastejšie chyby pri aplikácii. Všetky informácie budú doplnené praktickými ukážkami aplikácie materiálov.

Po absolvovaní školenia získate Certifikát Den Braven.

Produkty:

Asfaltové hydroizolácie

Školenie je zamerané na správnu aplikáciu asfaltových hydroizolačných náterov pri hydroizolácii spodnej stavby a strechy.

Budú odprezentované informácie o základom rozdelení asfaltových hmôt DenBit, výbere vhodného produktu, doplnené praktickými ukážkami aplikácie materiálov.

Po absolvovaní školenia získate Certifikát Den Braven.

Produkty

   Mám záujem o školenie *

(možno zakliknúť viac možností tém)

Po zaregistrovaní obdržíte potvrdenie o registrácii prostredníctvom emailu na e-adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.
Bližšie informácie o termíne a mieste školenia budú poskytnuté dodatočne prihláseným záujemcom e-mailom. Spoločnosť Den Braven SK s.r.o. si vyhradzuje v prípade malého záujmu školenie zrušiť.

Na tejto stránke uvádzame podmienky spracovania osobných údajov a informácie vzťahujúce sa k spracovaniu osobných údajov: https://www.denbraven.sk/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/
Vyplnením formulára udeľujete podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/EC („GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Den Braven SK s.r.o, IČO 35 74 01 41, so sídlom Polianky 17, 844 31 Bratislava, zapísanou v Obch. Regist. Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 16684/B, ako správcom osobných údajov.

* Povinné pole