#1 BETÓN » PARKETY / PODLAHA

PRIMER ALFA – SAMONIVELAČNÁ HMOTA – HYBRI FLOOR

PRIMER ALFA PREMIUM S200
alebo RAPID S400
PRIMER ALFA HYBRI FLOOR L8400
Elastické lepidlo na podlahy
Jednozložková
uzatváracia penetrácia
Samonivelačná hmota na
kompenzáciu výškových rozdielov
Jednozložková
uzatváracia penetrácia
vysoko kvalitné lepidlo
použité na lepenie parkiet

POUŽITIE PRE PRÍPAD » BETÓN » PARKETY / PODLAHA

KROK #1

PRIMER ALFA – Jednozložkovú uzatváraciu penetráciu nanášame štetcom, alebo valčekom na očistenú súdržnú vrstvu podkladu. Po zaschnutí (cca 2-3 hodiny) môžeme aplikovať samonivelačnú hmotu.

KROK #2

PREMIUM S200 alebo RAPID S400 – Samonivelačnú hmotu rozmiešame s pitnou vodou. Zmes rozlejeme na podklad na vyrovnanie výškových rozdielov 2-30 mm. Nanesený materiál roztiahneme pomocou hliníkovej laty, hladidla, respektíve prevzdušňovacieho ježka, čím odstránime prebytočný vzduch z nanesenej vrstvy. Táto zmes v závislosti od vlhkosti a teploty schne približne 12 hodín.

KROK #3

PRIMER ALFA – Jednozložkovú uzatváraciu penetráciu aplikujeme aj na samonivelačnú hmotu. Slúži na zjednotenie nasiakavosti materiálu a vytvorenie tzv. adhézneho mostíka medzi jednotlivými vrstvami. Penetráciu aplikujeme rovnakým spôsobom ako v kroku #1.

KROK #4

HYBRI FLOOR L8400 – Jednozložkové vysoko modulové lepidlo, vhodné na lepenie drevených parkiet na nasiakavé a nenasiakavé povrchy, drevených intarzovaných parkiet na nové a staré povrchy, na lepenie vinylu, PVC, linolea, betónu, dreva. Lepiacu vrstvu nanášame zubovým hladidlom 4×4.


Vyššie uvedený text je informatívny. Bližšie informácie nájdete pri jednotlivých produktoch, v časti Technické údaje a dokumentácia, kde sa nachádzajú technické listy a karty bezpečnostných údajov.