Obývacia izba

#3 BETÓN » PVC / PODLAHA

PRIMER ALFA – HYBRI FLOOR

Slide PRIMER ALFA HYBRI FLOOR L8400 Adhesive PRIMER ALFA HYBRI FLOOR L8400
Elastické lepidlo na podlahy
Jednozložková
uzatváracia penetrácia
vysoko kvalitné lepidlo
použité na lepenie PVC alebo vinylu

POUŽITIE PRE PRÍPAD » BETÓN » PVC / OBÝVACIA IZBA

KROK #1

PRIMER ALFA – Jednozložkovú uzatváraciu penetráciu nanášame štetcom, alebo valčekom na očistenú súdržnú vrstvu podkladu. Po zaschnutí (cca 2-3 hodiny) môžeme aplikovať ďalšiu vrstvu.

KROK #2

HYBRI FLOOR L8400 – Nanesieme zubovou stierkou A2 po celej lepenej ploche. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách, v závislosti od nasiakavosti laminátových podláh a výške naneseného lepidla. Plné zaťaženie cca po 48 hodinách.


Vyššie uvedený text je informatívny. Bližšie informácie nájdete pri jednotlivých produktoch, v časti Technické údaje a dokumentácia, kde sa nachádzajú technické listy a karty bezpečnostných údajov.