Kúpeľňa

POKLÁDKA DLAŽBY A OBKLADU V KÚPEĽNI

S POUŽITÍM PRODUKTOV PRIMER ALFA, SAMONIVELAČNÁ HMOTA, DUO FLEX

Slide Elastické lepidlo
a hydroizolácia
vysoko kvalitné lepidlo použité
ako hydroizolácia
PREMIUM S200 alebo
RAPID S400
Samonivelačná hmota na
kompenzáciu výškových rozdielov
Elastiké lepidlo
a hydroizolácia
vysoko kvalitné lepidlo použité v
druhej vrstve na lepenie dlažby
PRIMER ALFA Jednozložková
uzatváracia penetrácia
PRIMER ALFA Penetrácia vhodná aj
pre vertikálne steny
Elastické lepidlo
a hydroizolácia
vysoko kvalitné lepidlo použité
ako hydroizolácia
Elastické lepidlo
a hydroizolácia
vysoko kvalitné lepidlo použité v
druhej vrstve na lepenie obkladov
PRIMER ALFA Jednozložková
uzatváracia penetrácia

APLIKAČNÝ POSTUP

– horizontálne riešenie –

KROK #1

PRIMER ALFA – Jednozložkovú uzatváraciu penetráciu nanášame štetcom, alebo valčekom na očistenú súdržnú vrstvu podkladu. Po zaschnutí (cca 2-3 hodiny) môžeme aplikovať samonivelačnú hmotu.

KROK #2

PREMIUM S200 alebo RAPID S400 – Samonivelačnú hmotu rozmiešame s pitnou vodou. Zmes rozlejeme na podklad na vyrovnanie výškových rozdielov 2-30 mm. Nanesený materiál roztiahneme pomocou hliníkovej laty, hladidla, respektíve prevzdušňovacieho ježka, čím odstránime prebytočný vzduch z nanesenej vrstvy. Táto zmes v závislosti od vlhkosti a teploty schne približne 12 hodín.

KROK #3

PRIMER ALFA – Jednozložkovú uzatváraciu penetráciu aplikujeme aj na samonivelačnú hmotu. Slúži na zjednotenie nasiakavosti materiálu a vytvorenie tzv. adhézneho mostíka medzi jednotlivými vrstvami. Penetráciu aplikujeme rovnakým spôsobom ako v kroku #1.

KROK #4

DUO FLEX L8600 – Slúži na lepenie, ale aj na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy, ktorú vytvoríme nanesením hladkou stranou hladidla (max. 1-2 mm). Hydroizolačnú vrstvu musíme naniesť bez defektov a rovnomerne po celej ploche.

KROK #5

DUO-FLEX L8600 – V závislosti od vlhkosti a teploty môžeme po 24 hodinách tým istým materiálom lepiť obklad alebo dlažbu. Lepiacu vrstvu nanášame zubovým hladidlom, veľkosť zubov by nemala byť väčšia ako 8×8 mm, najlepšie však 4×4 mm.

– vertikálne riešenie –

KROK #6

PRIMER ALFA – Nanášame štetcom, valčekom na očistenú súdržnú vrstvu podkladu. Môžeme ju použiť aj na penetráciu vertikálnych stien.

KROK #7

DUO FLEX L8600 – Tak ako v kroku #4 slúži na lepenie a aj na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy, ktorú vytvoríme nanesením hladkou stranou hladidla (max. 1-2 mm). Hydroizolačnú vrstvu musíme naniesť bez defektov a rovnomerne po celej ploche.

KROK #8

DUO-FLEX L8600 – Tak ako v kroku #5 v závislosti od vlhkosti a teploty môžeme po 24 hodinách tým istým materiálom lepiť obklad alebo dlažbu. Lepiacu vrstvu nanášame zubovým hladidlom, veľkosť zubov by nemala byť väčšia ako 8×8 mm, najlepšie však 4×4 mm.


Vyššie uvedený text je informatívny. Bližšie informácie nájdete pri jednotlivých produktoch, v časti Technické údaje a dokumentácia, kde sa nachádzajú technické listy a karty bezpečnostných údajov.

Máte doplňujúce otázky ohľadom pokládky dlažby či obkladu v kúpeľni?

Kontaktujte nás